La nostre Web conté cookies. Al navegar per aquesta Web acceptes utilitzar-les. Per a més informació llegeix la nostre Política de Cookies

Cursos per a totes les edats i nivells

 Grup

Cursos en grup, cursos de setembre a juny per alumnes de totes les edats i nivells, adreçats a nens (desde 3 anys), adolescents i adults.

Els nostres cursos comprenen tots els nivells del Marc Comú Europeu de Referencia per les llengües (MCER), desde el A1 fins el C2.

Grups Organitzats per edat i nivell, els grups estan organitzats amb alumnes  que tenen una edat i nivell molt similar, amb un màxim de 10 alumnes per grup.

 

Avaluació contínua:  L’aprenentatge de l’alumne és continu i compren tots els aspectes que influeixen positivament en una evolució sense mancances, no deixarem enrere continguts que ens condicionin en el nostre domini de l’anglès.

Trimestralment elaborem un informe d'avaluació personalitzat de cada alumne, per  tenir una referència efectiva de la evolució en l’aprenentatge.

Classes impartides per professorat qualificat: Els professors i professores que trobaras a El Racó són llicenciats en filologia anglesa o nivell C2, amb un objectiu molt clar i definit. Els alumnes aconsegueixen un correcte aprenentatge de la llengua en tots els aspectes (gramàtica, vocabulari, expressió i comprensió oral i escrita), sense descuidar cap part de l’idioma.

Metodologia: Ens basem en treballar i donar importáncia a totes les parts de l'idioma d' una manera natural, dinàmica i motivadora per l'alumne.

La combinació de l'ensenyament tradicional conjuntament amb les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies, fan que en cap moment ens resulti avorrit aprendre anglès i donen com a resultat unes classes que permeten fer un seguiment efectiu de la nostra evolució en l'aprenentatge.


Abans de matricular-se, cal fer una prova de nivell gratuïta al centre, per veure quin és el grup mes adequat per a cada alumne, convidant-vos a fer una classe de prova gratuïta abans de matricular-vos.